Kompetansesenter

Vi har en egen salgsavdeling som tar seg av kundeservice og kildesorteringsutstyr. Avdelingen utgjør Norges største kompetansesenter på dette området. Vi tilbyr månedlige, halvårlige og årlige oppfølginger per telefon og mail etter ønske fra kunde. På denne måten sikres kompetanseoverføring og trygghet rundt avfallsløsningene og utfordingene løses raskt og profesjonelt. Kompetansesenteret tilbyr også opplæring av personalet, hele avdelinge, distriktskontorer etc. i implementeringsfasen.

Kompetansesenter