Avfallsanalyse

Miljøfokus og kostnadsbesparelse i en felles målsetting er fokusområder for de aller fleste bedrifter. Når det kommer til avfallshåndteringen er dette for mange et nytt felt. Offentlige lover og regler blir stadig mer omfattende og restriktive. Kunnskapen om hvordan vi kombinerer det lovpålagte med det effektive er vi blitt en egen industri.

I EnviroPac har vi i mange år utviklet vår kompetanse på dette området. Vi har satt vår kunnskap i system hvor vi tilbyr våre kunder en avfallsanalyse. I en slik analyse starter vi med å gå i gjennom alle avfallsfraksjoner som den enkelte bedrift har og ser på dagens miljøprofil med tilhørende kostnader. Deretter lager vi en ny og komplett plan for kildesortering hvor valg av profil er avgjørende for kostnadskutt som kan gjennomføres  Avfallsanalyse