Video på matavfallsanlegg: Restewolf for Biogassanlegg

Avfallet kvernes og føres ned i tanker som hentes og fraktes til biogassanlegget.