Video på "Sortify" utendørs avfallsbeholder for det offentlige miljø

Genialt utviklet for inntil fire fraksjoner avfall med en total kapasitet på 280 liter. Står stødig med betongelement. Enkel tømming. Valgt av over 100 kommuner i Sverige.