TOM - markedets mest avanserte avfallsbeholder

TOM - markedets mest avanserte avfallsbeholder

Hilse på TOM - markedets mest avanserte avfallsbeholder. Automatisk komprimering og innkastluke emd sensor.
TOM - markedets mest avanserte avfallsbeholderTOM - markedets mest avanserte avfallsbeholderTOM - markedets mest avanserte avfallsbeholder