Sentrale stasjoner med felles innsamling

Sentrale stasjoner med felles innsamling

I forhold til sirkulærøkonomi med mål om at en større andel av avfallet skal gå til gjenbruk, gjenvinning og bruk av sekundære råvarer i omløp, er det helt avgjørende for kommuner å tenke nytt i forhold til hvordan avfallet samles inn. Dette både i forhold til inbyggerne og det private næringslivet.

Ta en titt på videoen som vårt søsterselskap San Sac AB i Sverige har utviklet med tanke på nettopp dette.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon:
Tel. 06130 / info@enviropac.no