Sesam i kombinasjon med maskiner til komprimering - les mer om en av Skandinavias fremste løsninger på kildesortering

Sesam i kombinasjon med maskiner til komprimering - les mer om en av Skandinavias fremste løsninger på kildesortering

Postens terminalbygg på Østlandet med sine 35 000 m2 har en ypperlig kildesorteringløsning i kombinasjon med bl.a. komprimatorer og Sesam containere.

Et romslig avfallsrom tar i mot kildesortert avfall fra et antall Sesam kildesorteringsstasjoner strategisk plassert rundt i anlegget. Fra avfallsrommet er det flere luker og mottak direkte ned i komprimatorene som står på utsiden av bygget.

Sesam containerne hentes med truck og tømmer det sorterte avfallet direkte i komprimatorene som står på utsiden. Det sorteres for restavfall, plast, papp/papir og trevirke.

Er du intressert i tilvarende løsning - både i stor og mindre format, så ta kontakt på:

info@enviropac.no / Tel. 06130

Last ned filReferanse Posten.pdf(7 3 9kb)
Sesam i kombinasjon med maskiner til komprimering - les mer om en av Skandinavias fremste løsninger på kildesortering

 

Sesam i kombinasjon med maskiner til komprimering - les mer om en av Skandinavias fremste løsninger på kildesortering
 
Kontaktskjema
  1. Send inn skjema og vi tar kontakt med deg.