San Sac Group kjøper selskapene Avfallsteknik Skandinavia AB og ServiceLink AB i Sverige.

San Sac Group kjøper selskapene Avfallsteknik Skandinavia AB og ServiceLink AB i Sverige.

Gruppen fortsetter å befeste sin posisjon som den klart største leverandøren av utstyr til avfallsbehandling i Skandinavia.

Leder for den norske delen av San Sac Group, Adm.dir. Morten Tønseth i EnviroPac AS, sier i en kommentar: "Dette er en del av den pågående omstruktureringen av vår bransje, og vi tror dette er en utvikling som vil fortsette i alle våre markeder". Han fortsetter: "Vår bransje består av ganske mange relativt små selskaper som stadig blir mer utfordret på løsninger og effektivitet. Over tid vil det være helt naturlig at denne strukturen endres.

For ytterligere informasjon:
Adm.dir. i EnviroPac AS, Morten Tønseth, +47 982 60 800
Konsernsjef i San Sac Group: Fredrik Jaginder, +46 70 224 30 94

Last ned presseinformasjonen her:
Last ned filPressemelding San Sac Group kjøper selskapene Avfallsteknik Skandinavia AB og Servicelink AB.pdf(3 0 7kb)