Restauranter og barer - en glassknuser komprimerer glasset på stedet!

Restauranter og barer - en glassknuser komprimerer glasset på stedet!

Med 70-80 % volumreduksjon frigjøres både arbeidskapasitet og arealer i lokalene. Tre modeller - sikker enkel og funksjonell betjening - tar minimalt med plass.

Glassknuserne er personsikre og flaskene mates direkte i maskinen og knuses fortløpende. Den minste modellen kan plasseres under bardisken - og støyer minimalt.

Last ned filEnviroPac Glassknusere.pdf(7 4 3kb)

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon: Tel. 400 06 130 / info@enviropac.no

 

 Restauranter og barer - en glassknuser komprimerer glasset på stedet!
Kontaktskjema
  1. Send inn skjema og vi tar kontakt med deg.