Nyhet - Sedimenteringscontainer fra ILAB

Nyhet - Sedimenteringscontainer fra ILAB

Nå kan du bestille vår LV-AV 24 med tre skillevegger.

Denne løsningen er tatt fram for anleggsarbeide og nybygg. Containeren tømmes gjennom at innholdet/massene suges ut med f.eks. en slambil. Gangbroen gir en sikker og god oversikt i de tre kamrene og rekkverket på gangbroen kan felles ned ved transport. Innsiden av containeren er lakkert med Inerta for en høyere korrosjonsbeskyttelse.

Nyhet - Sedimenteringscontainer fra ILAB 

Ta kontakt med vår mann på ILAB containere, Hans Petter Jansson for nærmere informasjon:
Tel. 930 41 678 / 400 06 130  info@enviropac.no

Kontaktskjema
  1. Send inn skjema og vi tar kontakt med deg.