En emballasjepresse reduserer kostnadene til renovasjon med 30-70 %

En emballasjepresse reduserer kostnadene til renovasjon med 30-70 %

I tillegg til pappresser har vi presser for myk og hard plast, matavfall, klær og farlig avfall som glass, flasker, bokser, olje og andre kjemikalier.