Bedriften får sikrere arbeidsmiljø med et miljøskap til farlig avfall

Bedriften får sikrere arbeidsmiljø med et miljøskap til farlig avfall

Miljøskapene føres i tre størrelser: 3,2 - 4,5 - 11m3 og har oppsamlingkar i bunn. Skapene kan flyttes med jekketralle eller gaffeltruck.

Et miljøskap er et bidrag til å få bedre kontroll på det farlige avfallet i bedriften. Farlige avfallsstoffer kan være så mangt: Maling, spraybokser, rengjøringsmidler, oljefilter, spillolje, drivstoff, batterier, lyspærer med mere. Å sette det farlige avfallet i system sørger for at regelværket imøtegås. Det blir bedre og sikrere arbeidsmiljø og en positiv miljøprofil for bedriften.

 info@enviropac.no / Tel. 06130

Bedriften får sikrere arbeidsmiljø med et miljøskap til farlig avfall

 

 
Kontaktskjema
  1. Send inn skjema og vi tar kontakt med deg.