Utstyr til innsamling av elektronikk og farlig avfall - brosjyre

En rekke virksomheter har plikt til å samle inn, levere og i flere tilfeller deklarere avfall. Vi tilbyr flere løsninger for innsamling og oppbevaring av avfallet. Produktene er merket, klassifisert og godkjent for den aktuelle avfallstype.

For ytterligere informaasjon: Tel 06130 / info@enviropac.no

Kontaktskjema
  1. Send inn skjema og vi tar kontakt med deg.