Orwak Compact 3210 / Combi

Art.nr: OW3210

En utroli rask presse og tar minimalt med plass. Orwak 3210 presser papir og palstfolie. ved å motere en adapter preser den fat med tykkelse opp til 0,7 mm. Stillegående. Fullmelder. To baller passer perfekt på en europall.

 Se også www.orwak.com
  
Leie og finansiering
 

Orwak Compact 3210 / Combi 
 
Service
Orwak Compact 3210 / Combi


Enviropac. serviceavdeling dekker heleSkandinavia i samarbeid med servicepartnere. Vi gir assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske service på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varse.

Med en serviceavtale tuilbys flere typer assistanse, opptil 24-7 telefon og service.
Tel. 06130
service@enviropac.no 

Orwak Compact 3210 / Combi