Helt nedgravde avfallscontainere, SULO

SULOICEBERG nedgravde containere er kvalitetssikret i alle ledd. Betongelementet er nedgravd under jorden og kun innkastsøylen er synlig på bakkenivå. Individuelle designmuligheter med flere typer innkastløsninger, løftesystemer, beholdere, plattform og farger.

Kontakt

Kontaktskjema
  1. Send inn skjema og vi tar kontakt med deg.

«Design to orden»

SULO nedgravde containere har flere individuelle desinmuligheter.

I basisutvalget er det flere valg av topper, farger og lakkfinish som hammerslaglakk og konvensjonell pulverlakkering samt antigrafitti voks. Farge kan velges innenfor RAL fargeskala. Standard farge er grå RAL 7021.

Det er mulig å ha forskjellige farge på beholdere etter fraksjon eller deler av beholder, f.eks. partiet i midten på innkasttoppen kan lakkes i en annen farge eller det kan designes fraksjonsmerker i henhold til kundens ønske.

Video
Helt nedgravde avfallscontainere, SULO

 

 

Service

Service og vedlikehold

SULO nedgravde containere er konstruert for lang levetid. Containerne bør ha periodisk tilsyn, vedlikehold og rengjøring. Elementene kan spyles rene med høytrykksspyler- For å minimere lukt kan om ønskelig luktpatron monteres i containerdelen eller det kan installeres et ozonanlegg.

EnviroPac tilbyr serviceavtale som dekker årlig service og vedlikehold samt renhold.Helt nedgravde avfallscontainere, SULO