Bunntømte og nedgravde avfallsløsninger - brosjyre

Nedgravde løsninger er det naturlige valg for borettslag, eiendomsbygg sammen med det offentlige rom. Det er ingen tvil om at det blir et triveligere og mer hygienisk miljø. I de fleste tilfeller blir det også en økonomisk gevinst. Ta kontakt med vår avdeling på bunntømte/nedgravde løsninger for en økonomisk miljøvurdering og et tilbud.

Ta kontakt med oss:

bunntomte@enviropac.no
Tel. 06130

Kontaktskjema
  1. Send inn skjema og vi tar kontakt med deg.